Luennot yrityksille

  • sunriseInhimillinen työpaikka

Inhimillinen työpaikka–luento (1-2 h) johdattelee katselemaan ihmistä töissä inhimillisemmin silmin: Miten tunteet vaikuttavat työssä? Miksi ihminen kaipaa turvallisuutta myös työyhteisössään? Millaisia ovat kohtaamisen tärkeimmät teesit työpaikalla ja miten myös virheille, erehtymisille ja inhimillisyydelle voisi jäädä tilaa? Miten voisimme yhdessä edistää inhimillisempää työyhteisöä, jossa itse ja muut tulisivat ensisijaisesti nähdyiksi ihmisinä? Miten myötätunto itseä kohtaan vaikuttaa myönteisesti myös muihin?

Luennon tavoitteena on herätellä kuulijaa katselemaan omaa osuuttaan myötätuntoisemman työpaikan kehittymiseksi sekä uskaltautua pohtimaan myös ihmistä työsuoritusten takana. Luento on ajattelun ja kohtaamisen herättäjä, joka parhaimmillaan jättää kuulijan mieleen liudan lisäkysymyksiä.

Kohtaamisia (2-6h) on suunniteltu työyhteisöille ja yrityksille, jotka tahtovat tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden itsensä aidon kohtaamisen mahdollistumiseksi, levähtämiseen ja sisäisen inventaarion virittämiseen. Kohtaamisia –kokonaisuus voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa tai Hangossa Merijoogan joogastudiolla. Lue lisää kohdasta Kurssit yrityksille.