Etusivu » Blogi » #kirjaperjantai syventyy psykoterapiaan

#kirjaperjantai syventyy psykoterapiaan

Viime syksy tuotti anteliaasti materiaalia psykoterapiatyön pohtimiseen, etenkin kognitiivis-analyyttisen teorian tiimoilta. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehyksestä on niukanlaisesti suomenkielistä materiaalia, minkä vuoksi otin ilahtunein mielin vastaan kaksi sitä luotaavaa uutta kirjaa: Lyhytterapeuttinen työote (Katri Kanninen & Liisa Uusitalo-Arola, PS-Kustannus 2015) ja Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (Leena Särkelä, Soile Tikkanen & Pirkka Haanpää (toim.) Duodecim 2015).

Olen itse kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, minkä vuoksi kirjat houkuttelivat erityisen paljon palaamaan ”kotiteorian” äärelle. Yhdistyksen sivuilla KAT-psykoterapiaa kuvataan seuraavasti: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on alun perin lyhytkestoiseksi kehitetty, joustava ja ajallisesti rajattu, integratiivinen psykoterapiamenetelmä. Sen tavoitteena on potilaan psyykkisten oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itseymmärryksen ja vaihtoehtojen huomaamisen sekä uusien, joustavampien toimintatapojen kehittymisen myötä.

kirjan-kansiPsykoterapiatutkimuksissa on huomattu teoreettisen suuntauksen sijaan psykoterapeutin ja potilaan välisellä suhteen olevan suurin muutosta ennustava tekijä. Psykoterapeutin ja potilaan välille syntyvä turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde on edellytys ja alusta vaikeiden toimintatapojen ja ongelmallisten kokemusten käsittelylle. Vaikka juuri psykoterapiatyötä ei tekisikään, turvallisen suhteen luominen asiakkaan kanssa on missä tahansa ihmisläheisessä työssä keskeisintä. Siihen antaa oivaa ymmärrystä ja myös erinomaisen konkreettisia näkemyksiä erityisesti Kannisen ja Uusitalo-Arolan kirja, jossa haastetaan työntekijää pohtimaan ja tarkastelemaan omaa asettautumistaan suhteessa asiakkaaseensa. Niin liian tietävä ja etäinen kuin yhtä lailla liian lempeä ja lohduttava työntekijä voi estää asiakasta kokemasta oloaan turvalliseksi ja avaamasta mieltään ja murheitaan.


6523Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
-kirja on kaivattu käsikirja tämän teoreettisen viitekehyksen viisauksiin. Kirja on kunnianhimoinen, mutta vastaa hyvin tavoitteisiinsa. Tietoa on runsaasti alan useiden asiantuntijoiden kirjoittamana ja luettavissa myös erinäisiä kappaleina erilaisten tilanteiden hahmottamista varten. Kirjassa kognitiivis-analyyttinen viitekehys tuottaa ikkunan tarkastella mm. yksilötyöskentelyä, perheterapiaa, vanhempainohjausta ja kipupotilaan kohtaamista.

 

Lämmin suositus molemmista kirjoista kaikille ihmistyön ammattilaisille, erityisesti psykiatrista, psykologista tai psykoterapeuttista työtä tekeville. Kognitiivis-analyyttinen teoria on jo itsessään vaativa, mikä näkyy myös näissä kirjoissa. Kevyttä iltalukemista ei ole tiedossa, mutta syväluotaavasti perehtynyttä ymmärrystä ihmismielen asettumisiin kyllä. Kumpikaan kirja ei päästä lukijaansa helpolla, mutta eihän niin tee ihmisen mielikään, joka on loputtoman rikas, kummallinen ja ihmeellisyydessään loputtoman antoisa.