Etusivu » Kuka

Kuka

Työni kuva on moniulotteinen, mutta sen tavoite on olomuodoista riippumatta sama.

Niin vastaanottotyössäni psykoterapeuttina, kuin luennoitsijana lavalla tai tietokirjailijana ja kolumnistina koen tärkeimmäksi auttaa muita ja tuottaa ymmärrystä ihmismielen ja ihmissuhteiden mutkaisuuksiin. Mielentaidot ovat hyvän elämän rakentumisessa mitä keskeisimpiä, mutta usein sivuutettuja tai kohtuuttomin odotuksin ladattuja. Monissa tietokirjoissani käsittelen inhimillisyyttä, tunteita, hyvää elämää, toivoa, mielenterveyttä ja ihmissuhteita laaja-alaisesti.

Koulutukseltani olen kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeutti (KELA, Valvira). Pariterapiatyötä varten olen lisäksi tehnyt tunnekeskeisen pariterapian opinnot. Tällä hetkellä opiskelen kahden vuoden koulutuksessa sensomotorista psykoterapiaa traumojen ja kehityksellisten kiintymyssuhdehäiriöiden hoidossa. Olen koulutukseltani myös seksuaaliterapeutti (erityistaso, NACS), mindfulness-ohjaaja, työnohjaaja ja sosionomi.

Luottamustehtävät ovat olleet ja ovat edelleen tärkeä osa työtäni. Luottamustehtävässäni Suomen World Visionin lähettiläänä saan olla vaikuttamassa maailman lasten tilanteeseen. Lastenklinikoiden kummina saan tehdä hyvää suomalaisten lapsipotilaiden ja heidän perheensä hyväksi.

Lisäksi olen Suomen tietokirjailijat ry:n, Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen ja Tunnekeskeisen pariterapiayhdistyksen jäsen. Seksologian alalla olen toiminut sekä Pohjoismaisen seksologiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana (NACS) että Suomen Seksologisen Seuran hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä.

Tarkemmat tiedot koulutuksestani, työkokemuksestani ja julkaisuistani löydät täältä: Linkedin