Etusivu » Blogi » Psykoterapiaan hakeutuminen ja sopivan avun löytäminen

Psykoterapiaan hakeutuminen ja sopivan avun löytäminen

Aivan kuten ihmiskeho, myös mieli voi sairastua ja särkyä elämän varrella. Jokaisella meistä on katkeamispisteemme. On täysin normaalia tarvita apua mielen pulmien kanssa. Jos läheisten tuki ei auta, on äärimmäisen tärkeää voida kääntyä luottamuksellisesti ammattilaisten puoleen. Tämä artikkeli käsittelee psykoterapiaa hoitomuotona ja psykoterapiaan hakeutumista. Lopusta löydät myös linkkilistan muihin auttaviin tahoihin mielen pulmatilanteissa.

Tukea ja turvallisuutta psykoterapiasta

Psykoterapiassa käyvät tai ovat käyneet lukemattomat suomalaiset. Mielen murheisiin osataan hakea yhä paremmin apua. Usein psykoterapiaa tukee myös KELA, jotta työ- ja opiskelukyky säilyisivät. Psykoterapia on tutkitusti toimiva hoitomuoto, jonka avulla saa ymmärrystä oman elämän tarinaan, väljyyttä tuskaisten muistojen käsittelyyn ja mielentaitoja erilaisten oireiden lieventämiseksi.

Moniin mielen hankaluuksiin voi saada hyvää ammattiapua. Mielen murheiden kanssa ei tarvitse, eikä tulekaan pärjätä yksin. Psykoterapia ei lupaa äkkimuutoksia tai superelämää, vaan on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Lyhyesti tiivistettynä psykoterapia pyrkii psyykkisen kärsimyksen lieventämiseen tai poistamiseen ja siten inhimillisesti kestävämpään elämään.

Psykoterapia vaatii myös potilaalta sitoutumista ja motivaatiota sekä myös ajallisia ja taloudellisia resursseja. Mielenterveystalon avartava psykoterapiakysely mahdollistaa sinulle oman tilanteesi sopivuuden psykoterapian aloittamiseen. Testin voi tehdä maksutta linkistä.

Psykoterapia voi toteutua lyhytpsykoterapiana tai pitkäaikaisena psykoterapiana. Psykoterapian tavoitteet, kesto ja tiheys arvioidaan ja sovitaan asiakaslähtöisesti tilanteen mukaan. Tarvittaessa myös perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata psykoterapian yhteydessä. Yksilöpsykoterapian sijaan hoidoksi saattaa sopia myös paripsykoterapia, ryhmäpsykoterapia, perhepsykoterapia tai varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia.

Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen. Täältä löydät Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajat.

Huomaa erot ammattinimikkeissä

Maallikon on usein vaikeaa erottaa ammattinimikkeitä toisistaan etsiessään apua mielenterveyshäiriöihin tai niiden arviointiin. ”Terapeutti”, ”hyvinvointivalmentaja” tai ”henkinen ohjaaja” kuulostavat tutuilta, mutta ovat nimikkeitä, joita voi käyttää kuka tahansa. Sen sijaan psykologit ja lääkärit (kuten psykiatrit) ovat laillistettuja ja psykoterapeutit nimikesuojattuja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden toimintaa sitovat laki, vaitiolovelvollisuus ja eettiset ohjeet. Psykoterapiaa tekevän ammattilaisen työskentely perustuu tutkittuun tietoon ja sisältää viranomaisvalvonnan. 

Mielenterveystalo.fi:n sivuilta löydät laaja-alaisia ohjeita psykoterapiaan hakeutumiseksi. Lisäksi tässä psykologi Nina Lyytisen podcastissa käsitellään laaja-alaisesti psykoterapian hyötyjä tutkimusnäkökulmista käsin.

Psykoterapia on terveydenhuoltoalan ammattilaisen tekemää hoitoa, jota Valvira valvoo. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen ammattioikeudet voit tarkistaa nimellä JulkiTerhikistä. Psykoterapiassa hoidetaan mielenterveydenhäiriöitä, kuten ahdistuneisuutta, masennusta, paniikkihäiriötä ja persoonallisuushäiriöitä. Lisäksi psykoterapiaa käytetään äkillisten tai pitkäkestoisten järkyttävien tai kehityksellisesti traumaattisten kokemusten sekä traumaperäisten häiriöiden hoidossa.

Sopivan psykoterapeutin löytäminen

Psykoterapian tuloksellisuuden kannalta on keskeistä kiinnittää huomiota potilaan ja psykoterapeutin suhteeseen, jonka on tärkeää olla luottamuksellinen ja riittävän sujuva. Siksi psykoterapeuttia etsiessä joutuu joskus kokeilemaan useampaa, jotta itselle sopiva löytyy. Asiasta kannattaa arviointikäynnillä keskustella psykoterapeutin kanssa suoraan. Ammattilaiset ovat tottuneet siihen, että yhteensopivuutta ja työskentelyn mahdollisuuksia arvioidaan avoimesti yhdessä.

Psykoterapian tutkituista hyödyistä sekä keskeisistä seikoista hoitoon hakeutuessa voit lukea PsT, psykoterapeutti Sanna Isosävin kanssa kirjoittamastani artikkelista täältä. Psykoterapiaa tekevät monet yksityiset psykoterapeutit, mutta psykoterapiaa tarjotaan myös keskitetymmin erilaisten palveluiden kautta. Lisää tietoa psykoterapiasta löydät täältä ja erilaisista psykoterapiasuuntauksista voit lukea esimerkiksi täältä

Vaikka psykoterapian tarve on merkittävä, on monen vaikea päästä hoitoon kohtuullisessa ajassa. Valitettavasti psykoterapiahoitoa on tällä hetkellä riittämättömästi saatavilla, mihin kaivataan rakenteellisia muutoksia myös yhteiskunnallisella tasolla.

Muita apuja mielen pulmatilanteissa

Valtaosa meistä kohtaa elämänsä aikana pulmia mielenterveyden kanssa. Tilannetta tai omaa avuntarvetta ei tarvitse arvioida yksin, vaan jo arviointivaiheessa on tärkeää saada tukea tilanteen ja voinnin hahmottamiseksi. Aina ei suinkaan tarvita psykoterapiaa, vaan kevyemmätkin tuen muodot voivat auttaa.

Muuta apua ja tukea löydät muun muassa näistä paikoista: