Etusivu » Blogi » Mielentila 15/52: Tiukoista tulkinnoista hengittävämpiin havaintoihin

Mielentila 15/52: Tiukoista tulkinnoista hengittävämpiin havaintoihin

dsc-6899.jpg

Ihmisten välinen vuorovaikutus on varsin monimutkainen laji. Tämän viikon kolumnini käsittelikin tulkintojen pohjalta toimimisen vuorovaikutuksen hankaluuksia. Konkreettiseksi apuvälineeksi esittelen vuorovaikutuksen liikennevalot, joka löytyy alunperin Mielen työkirjasta.

Vuorovaikutusta eli yhteyttä toiseen ihmiseen on mielekästä tutkia liikennevalojen kautta. Vuorovaikutuksen liikennevalot, ja etenkin keltaisen valon taito, on viikon #mieliteko. Niiden avulla voi tehdä viisaampia valintoja ja lempeämpiä tekoja. Usein tunnistamme hyvin punaisen ja vihreän valon vuorovaikutuksen, mutta huomattavasti heikommin keltaisen. Keltainen on kuitenkin se alue, jossa voimme eniten vaikuttaa tilanteen etenemiseen. Keltaisella toimimisen vahvistuminen on merkittävä tekijä aidon ja yhteistyökykyisen yhteyden luomiseksi niin kotona, vanhempana, kumppanina, ystävänä kuin työkaverina.

Vihreä valo:

Vihreä valo vuorovaikutuksessa tarkoittaa aivan samaa kuin liikennevaloissa: anna mennä vain. Vihreän valon vuorovaikutuksessa koemme olevamme yhteydessä toiseen ihmiseen, ikään kuin virittyneenä samalle taajuudelle, jossa ymmärrys sujuu ja asiat soljuvat mutkattomasti eteenpäin. Vihreää valoa leimaa yhteistyöhalukkuus, joka löytyy jokaisesta ihmisestä silloin, kun tämä kokee olevansa turvassa toisen kanssa.

Vihreä valo merkitsee ennen kaikkea yhteydessä ja turvassa olemista toisen kanssa. Se voi palaa sekä miellyttävissä että epämiellyttävissä tunteissa ja tilanteissa. Silloin koemme olevamme turvassa toisen kanssa pysyen yhteydessä ehkä erimielisyydessäkin ja tunnemme kunnioitusta ja aitoutta suhteessa toiseen. Vihreän valon vuorovaikutuksessa pyrimme ennen kaikkea yhteiseen hyvään, eikä ensisijaisesti ole pyrkimyksenä saada vain omaa tahtoa läpi, vaan turvata molempien hyvinvointi ja etu.

Punainen valo:

Punaisen valon vuorovaikutuksen tunnistanee jokainen. Sitä leimaa kokemus yhteydettömyydestä, ymmärtämättömyydestä ja yhteistyökyvyttömyydestä. Silloin pyrimme ennen kaikkea suojautumaan tai taistelemaan oman haavoittumisen estämiseksi. Joku saattaa lukkiutua kiinni, mököttää ja kadota emotionaalisesti, mikä herättää toisessa vielä enemmän uhan ja pelon tunteita. Joku toinen ajautuu taistelemaan, syyttämään ja hyökkäämään.

Punaisen palaessa kuka tahansa meistä on ennen kaikkea omalla puolellaan, eikä pyri yhteiseen hyvään tai toisen etuun. Silloin minä-ajattelu ottaa vallan mielessä, ja pyrimme suojautumaan toisen satuttavuudelta tai uhkaamaan toista omasta pelosta käsin. Mieli ei pysy enää tässä hetkessä, vaan sen valtaavat kauhukuvat siitä, mitä kaikkea voisi vielä tapahtua tai sen pintaan nousevat voimallisesti vanhat kivut ja loukkaukset, jolloin tilanne kuumenee entisestään.

Punaisella valolla tulisi tehdä juuri sitä, mihin se liikenteessäkin ohjaa: pysähtyä. Jo hetki ankkuroivaa hengitystä, toiseen huoneeseen pääsemistä, mielen purkamista jollekin turvalliselle ihmiselle tai kirjoittamista voi auttaa. Tämän valon palaessa vuorovaikutus ei etene, vaan etääntyy yhä hankalammaksi. Olennaisin osa punaisen valon ennaltaehkäisemisessä on keltaisen valon tunnistaminen.

Keltainen valo:

Keltainen valo vuorovaikutuksessa on heikoimmin tunnistettu, vaikka sillä tiedostamaamme suurempi arvo. Tämä on se valo, joka kehottaa odottamaan, tarkistamaan tilanteen, katsomaan tarkemmin ja malttamaan hetki. Liikkuma vihreään sekä punaiseen vuorovaikutukseen on lähellä, mutta valinnanmahdollisuudet mitä otollisimmat.

Olennaisinta keltaisessa valossa on hetkeen pysähtyminen. Tärkeintä on havainnoida oman itsen tai toisen siirtyminen keltaiselle vuorovaikutukselle alkaen ehkä perääntyä, varoa, pinnistellä tai pidätellä. Tämän valon palaessa vaaran ensimerkit ilmestyvät, mutta punaiselle siirtymisen estäminen on vielä mahdollista. Juuri keltaisella valinnan mahdollisuudet ovat suurimmat: miten etenen? Mitä huomaan itsessäni juuri nyt? Mitä annan omalla ilmaisullani ymmärtää? Miten voisin rauhoittaa toista tai vahvistaa vihreälle siirtymistä? Voisinko ottaa asian suoraan puheeksi, ennen kuin tilanne ja tunnereaktiot omalta ja toisen puolelta kärjistyvät?

DSC_2078-2.jpg

#Mielitekoja on vuoden mittainen projekti, jonka aikana julkaisen vuoden jokaisena viikkona yhden ajatuksen tai teon, jolla voi vaikuttaa vahvistavasti omaan mieleen.