Psykoterapia

Vastaanottoni ja jono ovat valitettavasti täynnä. 

Vastaanottoni on Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompissa. Vastaanottoni ollessa täynnä suosittelen lämpimästi muita Kompin asiantuntijoita.

Työskentelytapaani yksilöpsykoterapeuttina ja pariterapeuttina sekä työnohjaajana vaikuttavat eniten kognitiivis-analyyttisen psykoterapian teoreettinen viitekehys sekä tunnekeskeiseen työskentelyyn fokusoituminen.

Terapiasuhteessa koen tärkeimmäksi hyvän luottamussuhteen luomisen ja sen myötä yhdessä asiakkaan tai asiakasparin kanssa uuden ymmärryksen löytämisen.